Lærere

Laila Thomsen

matematik – science – ”skriftlighed og læsning”

Adam Linnemann

engelsk – matematik – idræt

Hans Henrik Torp

fysik – kemi – idræt

Susanne Hvalsøe

samfundsfag – idræt

Søren Aagesen Goth

idræt – musik – ”skriftlighed og læsning” – tysk

Koordinator for GYM10

Malene Rothgardt

mediefag

Leif Andersen

dansk

Janne Pia Østergaard

psykologi

Hanne Spånager

UU-vejleder

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a