Uddannelsesaften – november 2016

image001

I samarbejde med UU-nordvest bliver der afholdt en uddannelsesaften på Odsherreds Gymnasium mandag den 14. november kl. 19.00. På denne aften kan man høre om de uddannelsestilbud skoleelever fra Odsherred kan vælge imellem efter 9. klasse.

Se aftenens program her:

Der er lavet en lokalefordeling for aftenen:

Lokale  E 13:

Studentereksamen på Odsherreds Gymnasium.    OG / STX

Lokale E 6:

Højere Handelseksamen på Slotshavens Gymnasium i Holbæk.  Slotshaven / HHX

Lokale E 7:

Højere Teknisk Eksamen på Slotshavens Gymnasium i Holbæk. Slotshaven / HTX

Lokale E 8:

Højere Forberedelseseksamen på Stenhus Gymnasium & HF i Holbæk.   Stenhus/ HF

Lokale A 14:

GYM10 og 10. klasse Erhverv (samlet)

 

UU-vejleder Janne Næsborg:   janne@holb.dk

http://www.uu-nordvest.dk

Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommune

Uddannelse til alle unge

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Skarridsøgade 37

4450 Jyderup

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a