Åbent Hus – januar

Odsherreds Gymnasium holder åbent hus torsdag d. 25.  januar 2018, kl. 19.00-21.00

Her er både du og din familie velkommen, så I kan høre hvordan det er at være gymnasieelev eller GYM10-elev på Odsherreds Gymnasium.

Du vil få noget at vide om de fag, der er obligatoriske og de fag, som du selv har mulighed for at vælge. Det handler fx om sprogfag, kreative fag og valgfag.

Skolen består af mange andre ting end blot den daglige undervisning. Efter den almindelige skoletid kan du deltage i forskellige talentprojekter, internationalt samarbejde samt kreative, musiske og sportslige aktiviteter.

Du kan også læse mere om STX her på hjemmesiden. Tjek her.

Du kan se her, hvilke studieretninger Odsherreds Gymnasium tilbyder. Tjek her.

 

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a