Ferieplan 2017- 2018

Første skoledag, 1.g: Tirsdag den 8. august 2017

Første skoledag, 2. og 3. g: Onsdag den 9. august 2017

Efterårsferie: den 14. til 22. oktober  2017

Juleferie: den 21. december 2017 til den 2. januar 2018

Vinterferie: den 10. til 18. februar 2018

Påskeferie: den 24. marts til 2. april 2018

Store Bededag: den 27. april 2018

Kr. Himmelfartsdag: den 10. – 11. maj. 2018

2. Pinsedag: den 21. maj 2018

Sommerferiens første dag: den 30. juni 2018

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a