Bestyrelse

Odsherreds Gymnasiums bestyrelse består af:

Søren Brun Hansen (formand) udpeget af Odsherreds Erhvervsråd

Peter Holm udpeget af skolelederne ved de grundskoler i Odsherred Kommune, som har overbygning.

Morten Blomhøj udpeget af Roskilde Universitets Center

Mogens Møller udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

Laura Amalie Ejlerskov Poulsen, 2. as

Johannes Hartung Jørgensen, 2.am

Karen Uhre (med stemmeret) og Anette Kondrup (uden stemmeret) udpeget af og blandt institutionens medarbejdere.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a