Ordensregler

Vi er mange mennesker på Odsherreds Gymnasium (OG), der skal omgås hinanden til dagligt, derfor er det naturligt, at der er nogle ordensregler. Vi tror på få og enkle regler, som vi til gengæld forventer, at du overholder.

 • Vis hensyn over for mennesker, inventar og bygning.
 • Du må indtage mad og drikkevarer alle steder, på nær i undervisningslokalerne. Har du vand i flaske med skruelåg, må du gerne tage den med ind i klasseværelserne.
 • Vi hjælper hinanden med at holde OG Derfor skal du altid rydde op efter dig – det gælder hver dag og over alt på skolen, hvor du færdes.
 • Vinduer og døre lukkes, lyset slukkes og stole sættes op efter hver time
 • OG har regler for brug af IT-udstyr. Tjek her
 • Det er din lærer, der definerer i hvilket omfang, du må bruge din mobiltelefon og computer i undervisningstimerne.
 • Undervisningen skal respekteres – derfor skal toiletbesøg og lignende under normale omstændigheder finde sted i frikvartererne.
 • Du må ryge ved cykelstativerne uden for ved hækken. Alle andre steder er det forbudt.
 • Alkohol, og rusmidler generelt, er forbudt på hele skolens område. Det betyder også, at du ikke må møde påvirket i skole, og du heller ikke må indtage hverken alkohol eller rusmidler i de timer, du er i skole.
 • Ved fester på OG må der, efter aftale med skolens ledelse, udskænkes sodavand og øl – eller tilsvarende typer drikkevarer. Egne drikkevarer skal du lade blive hjemme.

Grove eller gentagne brud på disse regler kan medføre bortvisning fra skolen.

Sanktioner

Odsherred Gymnasium følger Ministeriet for Børn og Undervisnings retningslinjer for sanktioner.

Hvis du som elev ikke overholder OGs ordensregler, får du en skriftlig advarsel.

Det kan få følgende konsekvenser:

 • Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer og aktiviteter.
 • Du kan blive udelukket fra at deltage i undervisning i op til 10 dage på et skoleår, og det vil i så fald blive registreret som fravær.
 • Du kan blive henvist til at aflægge prøve i alle de fag, der kan afsluttes med en prøve på det pågældende klassetrin i det det pågældende år.
 • Du kan miste retten til at blive indstillet til en prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.
 • I værste fald kan du blive bortvist (blive udmeldt af OG).
 • Du kan miste retten til SU:
  1. Hvis du har mange fraværsdage
  2. Ikke har afleveret alle de skriftlige opgaver du skal.
 • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

  Albert Einstein

 • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

  Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

 • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

 • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

  – Klara, 1a