Vores elevråd

Hvad er et elevråd?

Elevrådet er et råd for dig og alle dine medstuderende. Det er en organisation, der findes på alle skoler, og som skal sørge for, at I på skolen har medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet. Formanden for elevrådet deltager i skolens pædagogiske rådsmøder og skolens bestyrelsesmøder og har derfor mulighed for at følge med i de væsentlige drøftelser og fortælle om disse til eleverne. Omvendt kan elevrådsformanden også få sat vigtige ting for eleverne på dagsordenen til disse møder.

Elevrådet er et vigtigt organ på skolen. Hver klasse har to repræsentanter siddende i skolens elevråd og elevrådsformanden/næstformanden deltager i skolens bestyrelsesmøder og pædagogiske rådsmøder. Det giver indsigt i skolens liv og mulighed for at påvirke beslutninger, som vedrører elevernes undervisning og andre aktiviteter som er afgørende for elevernes dagligdag (fester, kantinen, fællestimer m.m.)

Elevrådet på Odsherreds Gymnasium (2017-18) har valgt

Formand: Luna Clara Guldbech, 3.cp

Næstformand: Mathias Hove Andersen, 3. nb

Hvem sidder i skolens elevråd?

Hver klasse vælger hvert år i august to elevrådsrepræsentanter fra deres klasse.

Som elevrådsrepræsentant er det vigtigt, du tager opgaven alvorligt og deltager i elevrådsmøderne.  Det er vigtigt, at du orienterer din klasse om de punkter som elevrådet drøfter, så du ved, hvad resten af klassen synes og kan bringe klassens synspunkter med tilbage til elevrådsmøderne.

Hvornår holder elevrådet møde?

Elevrådet har ikke faste mødetidspunkter. Det kommer an på, hvor mange vigtige sager der er, og hvornår formanden for elevrådet har tid. Elevrådsformanden indkalder til elevrådsmøde via Lectio og det ligger som regel i en undervisningstime. Som elevrådsrepræsentant får man godskrevet sit fravær i disse timer.

Hvorfor skal du melde dig til elevrådet?
 • Du møder en masse nye elever fra de andre klasser
 • Du lærer noget om demokrati og mødekultur i praksis
 • Du har mulighed for at få indflydelse og for at gøre tingene bedre på ens skole
 • Det er godt at skrive på dit curriculum vitae (CV) efterfølgende.
 • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

  Albert Einstein

 • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

  Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

 • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

 • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

  – Klara, 1a