Samarbejdspartnere

Odsherreds Gymnasium (OG) har mange elever fra områdets folkeskoler og fri- og efterskoler. Derfor arbejder vi tæt sammen med de skoler, så vi kan hjælpe hinanden med at give de unge en så god overgang til ungdomsuddannelserne som muligt.

Akkurat som vi modtager elever fra grundskolen, så sender vi også mange af vores studenter videre til de videregående uddannelser. Fx benytter vi os af de mange tilbud som Syddansk Universitet (SDU), Københavns Universitet (KU) og Århus Universitet (AU) tilbyder.

Næstformanden i OGs bestyrelse Morten Blomhøj kommer fra RUC. Det indebærer, at vi har et meget tæt samarbejde med RUC – især omkring de naturvidenskabelige fag (Matematik). Link til RUC.

Fagligt samarbejde

Odsherred Kommune har en række kulturelle institutioner, som OG benytter i det omfang, det er muligt. Fx Odsherred Teater, hvor vi ofte sender vores elever hen, når de har nogle forestillinger der passer godt i forhold til undervisningen.

Vi arbejder ligeledes sammen med Den Rytmiske Højskole og kan på den måde samle kræfterne omkring de unge, der kan lide at spille og synge.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a