Find det her...
Forskningens døgn

Forskningens døgn

26 MAR 2015

Vi har igen i år forskningens døgn, nemlig den 24 april 2015 under sloganet

”Nye Horisonter”.

Dagen åbnedes af borgmester Thomas Adelskov. Som i de øvrige år var det forskere og studerende, der fortalte om deres spændende forskning og studielivet på et universiteterne. Ved arrangementets afslutning blev der trukket lod om en Ipad sponsoreret af Odsherred Kommune.... Læs mere

Solformørkelse

20 MAR 2015

Kl. 10.48 gled der godt nok nogle skyer for solen, så det kneb med at se, at også månen var inde foran. Med andre ord: Solformørkelse.  Både elever og lærere var ude for at afprøve sikkerhedsbriller, sodsværtede glas og lignende. Og man kunne faktisk følge hvordan solen gradvist forsvandt og kom tilbage igen.... Læs mere

Adventurerace

11 MAR 2015

En idrætstime hvor 1bf-idr/3 dyrkede adventurerace under kyndig vejledning af idrætslærer Mette Bruun. Det gik for sig med engagement og god stemning i forårssolskin på arealerne omkring Asnæs-Grevingehallen.... Læs mere
Ældre 
  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a