Find det her...
Kieron Jones is back

Kieron Jones is back

08 OKT 2015

Den engelske skuespiller og teaterpædagog Kieron Jones gav torsdag en master class i Shakespeare's tragedier. Det var skuespillene  Romeo and Juliette og Macbeth som blev fortolket og forsøgt. Hver klasse fik 2 moduler med øvelser, benspænd og godt humør. Kieron kalder det en Theatre Workshop med det formål at forstå Shakespeare. Hvordan kommer man fra tek... Læs mere
  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a