Find det her...
Forældre-elevfest

Forældre-elevfest

19 APR 2016

Glæd jer til forældre-elevfesten fredag den 29. april. Udover de mange fine restauranter som styres af klasserne, vil der være udstilling af eksamensprojekter i billedkunst og mediefaget, og endelig afsluttes aftenen med forårskoncerten, hvor musikeleverne byder ind.   Læs mere

Carsten Jensen

14 APR 2016

Onsdag den 13. april kl. 12.45 havde OG besøg af Carsten Jensen. Han er forfatter og debattør/provokatør og har som den seneste bog skrevet "Den første sten". Den handler om følgende: Hvor intelligent er den danske soldat egentlig? Har han moral, mod og mandshjerte nok til at handle korrekt, når han bliver presset, og det handler om liv og død? Spørgsmålene trænger sig på flere stede... Læs mere

European Business Games

06 APR 2016

Erhvervsøkomiholdet var tirsdag den 5. april med i iværksætterkonkurrencen EBG (European Business Games) en europæisk konkurrence som handler om at skabe virksomheder som udbyder nye , anderledes og innovative produkter. Vi deltog med to udvalgte grupper som begge mødte velforberedte og kampklare op til konkurrencen der foregik i Nykredit i Lyngby. En konkurrence som var hård. K-nord (... Læs mere
  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a