Find det her...
Mange gæster il Åbent Hus

Mange gæster il Åbent Hus

23 JAN 2019

Kantinen var næsten fyldt, da rektor Niels-Peter Andersson kunne byde velkommen til Åbent Hus for kommende elever og deres forældre. Efter den indledende tale og to musiknumre bevægede alle sig ud til klasseværelser og udstillingsborde, hvor man kunne få information om undervisning og aktiviteter på Odsherreds Gymnasium. Læs mere

Fællestime med Emma Holten

10 JAN 2019

  Emma Holten havde fuld opmærksomhed fra gymnasiets elever og lærere, da hun fortalte om sine erfaringer med krænkelser af privatlivet ... Læs mere
  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a