Find det her...
Åbent Hus
18 jan 2017

Det varer ikke længe, inden I skal beslutte jer for, hvilken ungdomsuddannelse I gerne vil starte på til sommer/næste år.

I øjeblikket har en række ungdomsuddannelser orienteringsaftener, hvor unge og deres forældre har mulighed for at komme og få en præsentation af skolerne og uddannelserne.
Dato og tidspunkter for disse orienteringsaftener er annonceret i uddannelseshæftet, som I har fået af Ungdommens Uddannelsesvejledning og de er typisk også annonceret i aviser og på skolernes hjemmesider.

Odsherreds Gymnasium holder orienteringsaften, torsdag den 26. januar kl. 19-21.

orienteringsaften64Her vil der være nogle generelle informationer om hvad en gymnasie-uddannelse går ud på og mere specifikt, hvilke studieretninger og fag man kan få på Odsherreds Gymnasium.

Herunder ser du aftenens program, og vi håber, at du vil benytte muligheden for at komme og høre mere, enten på egen hånd eller sammen med dine forældre.
Læs mere om OG på skolens hjemmeside www.odsherreds-gym.dk eller følg med på elevrådets Facebook-side (Odsherreds Gymnasium Facebook).

Med venlig hilsen
Marianne Munch Svendsen
Rektor ved Odsherreds Gymnasium

Program for orienteringsaftenen

Kl. 19.00 Velkomst og præsentation ved Rektor Marianne Munch Svendsen

Kl. 19.30 – 19.50 1. præsentationsrunde af studieretninger v/lærere og elever

Kl. 19.55 – 20.15 2. runde – valgfag og diverse sociale og faglige aktiviteter på Odsherreds Gymnasium

Kl. 20.20 – 20.45 3. præsentationsrunde af studieretninger v/lærere og elever

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a