Find det her...
Afskedsreception
30 jun 2017

Rektor takker af.

Mandag den 26. juni var der afskedsreception for rektor Marianne Munch Svendsen, som er på vej til et nyt job på Bornholm. Der blev sagt farvel med taler og sang, og hun kvitterede med en varm tak for det gode samarbejde som har præget hendes år på Odsherreds Gymnasium.

Og få dage senere fik vi så meddelelse om, at Mariannes afløser på rektorposten er fundet. Skolens hidtidige vicerektor, Niels-Peter Andersson er blevet udnævnt til ny rektor med tiltrædelse den 1. august.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a