Find det her...
Borgmesteren gratulerer
07 apr 2015

Første dag efter påskeferien i 10-frikvarteret var der en kort festligholdelse af at rektor Marianne Munch Svendsen  er fyldt 50. Der var taler af borgmester Thomas Adelskov, elevrådsformand Oliver Markus Egtved og vicerektor Niels-Peter Andersson. 3.AMu stod for den musikalske side og Janni i kantinen leverede de til lejligheden udsmykkede lagkager.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a