Find det her...
Carsten Jensen
14 apr 2016

Onsdag den 13. april kl. 12.45 havde OG besøg af Carsten Jensen. Han er forfatter og debattør/provokatør og har som den seneste bog skrevet “Den første sten”. Den handler om følgende:

Hvor intelligent er den danske soldat egentlig? Har han moral, mod og mandshjerte nok til at handle korrekt, når han bliver presset, og det handler om liv og død? Spørgsmålene trænger sig på flere steder i Carsten Jensens store, ambitiøse krigsroman, Den første sten, der udkommer i dag.

Heri følger vi en deling danske soldater, der efter otte måneders intens træning er endt under »den hvidglødende Helmand-sol« i den afghanske ørken for at »lede efter fjenden, mens fjenden leder efter dem«.

Danskerne har næsten alle en pragmatisk indstilling til krigen: »Det er ikke noget eventyr, men et arbejde, der skal passes,« som det et sted udtrykkes, og på lignende vis er den danske øverstkommanderende, en erfaren lokalpolitiker fra Bornholm, »kommet ud i ørknen for at få tingene til at glide.«

Vi glemmer ofte, at vi faktisk er i krig og de udfordringer, forpligtelser og konsekvenser det har for Danmark. Carsten Jensen gav os en indsigt i nogle af sine egne oplevelser som journalist i verdens konfliktområder, og  han kunne samtidig etablere et overblik over Danmarks og Vestens rolle i disse konflikter.

Endelig gjorde han en meget interessant sondring mellem dette at skrive journalistisk og dermed tage del i nyhedsstrømmen og dette at skrive en roman – at koncentrere sig om sine figurer, gøre dem forståelige og forsvare dem.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a