Find det her...
Frivilligt humanitært arbejde
22 feb 2016

Niels Laasholdt besøgte  OG for at fortælle om muligheden for at deltage i frivilligt humanitært arbejde i Asien. Foredraget rettede sig især til 3.g’erne, som bliver studenter til sommer.

Opholdet som f. eks. kan være i Indien, Thailand, Vietnam, Sri Lanka eller Nepal varer minimum 4 uger, og i den tid udfører man lærer- og vejlednings-arbejde.

I fritiden er der samvær mellem de unge udsendte, som kommer fra mange steder i den vestlige verden.

En af de vigtige pointer, som understreger projektets vigtighed, er den at europæiske og amerikanske unge, som fungerer som lærere i skoler for kasteløse i Indien, er med til at hæve lærergerningens omdømme – så bliver de indiske lærere mere interesserede i selv at tage udfordringen op.

Er du interesseret kontakt Niels Laasholdt på nlaasholdt@mail.com

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a