UU-vejledning

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)

UU vejleder unge mellem 15-25 år om deres valg af ungdomsuddannelse. Du kan derfor altid kontakte UU og tage en snak med dem, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har valgt/går på den rigtige ungdomsuddannelse.

Du kan træffe UU-vejlederen på følgende mail-adresse: 

Hanne Spånager

mail: hanns@odsherred.dk        tlf.nr. 29 12 08 95

Hanne er på OG hver fredag kl. 8.00 til 12.30 og kan træffes i lokale E11

Du kan også undersøge andre muligheder for vejledning ved at kigge nærmere på deres hjemmeside www.uu-odsherred.dk eller på www.e-vejledning.dk

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a