Ordensregler

Ordensregler

Vi er mange mennesker, der skal omgås hinanden til daglig, og derfor er det nødvendigt at have nogle ordensregler. Vi tror på få og enkle regler. Til gengæld forventer vi, at du overholder dem:

 • Vis hensyn over for mennesker, inventar og bygning.
 • Der må ikke medbringes mad og drikkevarer i undervisningslokalerne (dog gerne vand i flasker med skruelåg).
 • Der er selvafrydning alle steder og hver dag – i kantinen, i klasselokalerne – og hvor du ellers færdes på skolen.
 • Vinduer og døre lukkes, lyset slukkes og stole sættes op efter hver time
 • Husk at følge skolens regler for brug af IT-udstyr – se skolens hjemmeside.
 • Undervisningen skal respekteres – toiletbesøg og lignende skal derfor under normale omstændigheder finde sted i frikvartererne.
 • Der er rygeforbud på hele skolens grund. Man må ryge udenfor hækken ved cykelstativerne.
 • Der er forbud mod at indtage alkohol og rusmidler på skolens område og du må ikke møde påvirket i skole.

Der må – selvfølgelig – ikke indtages alkohol i undervisningstiden.

Ved fester på gymnasiet må der, efter aftale med skolens ledelse, kun udskænkes sodavand og øl (eller tilsvarende typer drikkevarer) Du må ikke medbringe egne drikkevarer til festerne.

 

Grove eller gentagne brud på disse regler kan medføre bortvisning fra skolen.

 • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

  Albert Einstein

 • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

  Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

 • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

 • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

  – Klara, 1a