Dine første skoledage

Onsdag den 8. august er første skoledag for 1.g og Gym 10. Dagen starter kl. 9.00, og du bliver mødt af tutorer (2.g og 3.g-elever), som tager imod og fortæller hvor du skal være. Du kan se programmet for dagen her:

Torsdag den 9. august: I skal fotograferes.

Torsdag den 9. august: I møder jeres UU-vejleder og I skal have kopikort og IT-programmer. Hvis du har en bærbar computer, er det derfor vigtigt at du medbringer den. Sidst på eftermiddagen laver 1.g og Gym10 mad sammen på skolen og har fællesspisning efterfulgt af hygge og spil. Det er en alkoholfri aften.

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a