Events

Hvert år i september gennemfører vi en teambuildings-event på Den Rytmiske Højskole i Vig.

 

 

Movia spørger unge til råds

 

Gym-10 har, torsdag og fredag d. 9 og 10. februar 2017, været ude på Slotshavens Gymnasium for at pitche ideer til bedre transport. Det har de gjort sammen med fem andre klasser fra bl.a. EUC og Stenhus gymnasium. Det er Movia der har lavet mobilitets-campen i samarbejde med 12 byer. Meningen med campen var at unge skulle komme med ideer til hvordan man kan gøre den offentlige transport bedre, på alle mulige måder. Eleverne blev delt op i 6 hold, og på hvert hold skulle man noget forskelligt. Der var bl.a. hold hvor man skulle ombygge en bus, finde på ideer til vente områder, og om hvordan vi kunne forbedre den offentlige transport med hensyn til miljøet. Der var også et hold som stod for at dokumentere under hele forløbet. Der er bl.a. blevet lavet en 5 minutters lang video til Movia’s hjemmeside, og en artikel til Nordvest nyt.

 

Alle de gode ideer blev, fredag d. 10 februar, præsenteret og bedømt af dommerpanelet. Som bl.a. bestod af Thomas Adelskov, Odsherreds borgermester, Søren Kjærsgaard, Holbæks borgermester, Peter Jacobsen, formand for Klima, Miljø, Trafik og Infrastruktur i Region Sjælland, Morten Egeskov, formand for Miljø og Klima udvalget i Odsherred og Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør i Movia.

 

Ideerne vil blive taget med videre, og forhåbentlig kan det være med til at skabe en bedre offentligt transport.

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a