Om GYM10

GYM10 er stedet, hvor du har mulighed for at udvikle dig,  hvad enten du skal  på STX eller ønsker et godt fagligt og socialt skoleår rettet mod en anden ungdomsuddannelse.

Vi støtter dig både i din personlige og faglige udvikling. Undervejs får du tildelt både vejledning og supervision, og sammen med UU-Nordvest hjælper vi dig med at vælge den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dig.

I Undervisningsministeriets bekendtgørelse står, at “Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse”.

Formål

At give dig et højt fagligt udbytte, så du er godt  rustet til den ungdomsuddannelse du vælger.
At styrke dig socialt så du er klar til at møde nye kammerater og lærere fremadrettet.
At give dig et super godt skoleår, der er fuld af gode oplevelser som du vil huske mange år fremover.

Vi forventer at …

Du (og dine forældre) er positivt indstillet og tager aktivt del i det vi tilbyder.
Du selv er med til at sikre, at du får fuldt udbytte af skoleåret; både fagligt og socialt.
At du passer din skolegang og er klar på at lære nyt.
Du bliver en naturlig del af et gymnasialt miljø og tager del i dette.

Faglige mål

Nedenstående links på EMU (Danmarks Læringsportals hjemmeside) fortæller om de faglige mål med at gå i 10. klasse.

http://www.emu.dk/modul/obligatoriske-fag-10klasse

http://www.emu.dk/modul/tilbudsfag-10klasse

http://www.emu.dk/modul/valgfag-og-vejledende-fag-i-10klasse

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a