Fag på HF

Fag på HF

På HF har du både obligatoriske fag og valgfag, men du har dem ikke alle på samme tid.

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag har du i løbet af de to år, men ikke nødvendigvis samtidig, og nogle af fagene har du også kun i 1 eller 1,5 år. Du kan klikke på faget og læse mere om det.

På første semester skal du også vælge mellem disse obligatoriske fag:

Idræt/Mediefag/Billedkunst/Musik

Valgfag

På 2.HF skal du desuden vælge 1 valgfag på B-niveau eller 2 valgfag på C-niveau.

På Odsherreds Gymnasium kan du vælge mellem disse valgfag:

B-niveau

Biologi

Billedkunst

Idræt

Kemi

Matematik 

Mediefag

Naturgeografi

Psykologi

Samfundsfag

Tysk

C-niveau:

Astronomi

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Informatik

 

Klik her for at læse mere om de forskellige fag: