Odsherreds Gymnasium

Bestyrelsen

Professor Morten Blomhøj (formand). Udpeget af Roskilde Universitets Center. 

Mail: blomhoej@edu.au.dk

Kommunaldirektør Claus Sten Madsen (næstformand) Valgt af byrådet i Odsherred Kommune.

Direktør Sif Orbesen (J. Orbesen Teknik) udpeget af Odsherreds Erhvervsforrum

Afdelingsleder Peter Holm udpeget af skolelederne i Odsherred Kommune.

Mathilde Stybe Petersen (elevrådsformand) 

Stephan Gamrath (med stemmeret) og Anette Kondrup (uden stemmeret) udpeget af og blandt institutionens medarbejdere.