Adgangskrav til HF

Adgangskrav til HF

Du kan søge optagelse direkte fra 9. klasse eller 10. på www.optagelse.dk

Direkte fra 9. klasse

For at blive optaget direkte fra 9. klasse skal du erklæres uddannelsesparat af UU og have opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de obligatoriske 9.-klasses prøver.

Direkte fra 10. klasse

For at blive optaget direkte fra 10. klasse skal du erklæres uddannelsesparat af UU.

Erklæres du ikke uddannelsesparat, skal du til en prøve og efterfølgende samtale.

Ansøgere som ikke går i folkeskolen
Har du forladt folkeskolen for mere end ét år siden optages du i henhold til konkret vurdering. Rektor på den søgte skole afgør, om du umiddelbart kan optages, eller skal indstilles til en prøve.

Alle ansøgere som er fundet kvalificerede til optagelse vil medio maj måned 2018 modtage et optagelsesbrev.

 

Bemærk:

Fra 2019 vil der også være nye karakterkrav for optagelse på HF efter 10. klasse. Læs mere på

Undervisningsministeriets hjemmeside.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a