Om HF

Bliv HF-student på 2 år!

HF-uddannelsen (Højere Forberedelseseksamen) er en almendannende gymnasial uddannelse. På Odsherreds Gymnasium  kan du på kun 2 år tage en fuld HF-eksamen der giver dig adgang til såvel korte som mellemlange videregående uddannelser.

Første skoledag bliver onsdag d. 12. august 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kan du bruge HF til?

HF uddannelsen er en kompetencegivende ungdomsuddannelse, som giver dig adgang til erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Hvis du supplerer med et ekstra halvt år, giver den også adgang til universiteterne. Læs mere.

Hvordan søger du optagelse på HF?

Du kan starte på HF direkte efter 9. og 10. klasse. Du søger optagelse på Odsherreds Gymnasiums HF-uddannelse på www.optagelse.dk

Har du været ude af folkeskolen i mere end et år, optages du på baggrund af en optagelsessamtale og konkret vurdering af skolens rektor.

Således fordeler fagene sig på uddannelsens 4 semestre:

 

 

 

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a