Uddannelse for livet

 

HF-uddannelsen er en kompetencegivende ungdomsuddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelse på alle niveauer. Dog skal du supplere din 2-årige HF med et halvt år, hvis du vil på universitetet,

Erhvervsakademierne Byggeri, Design, IT, Jordbrug, Laboratorieteknik, Teknik, Økonomi m.fl.

Professionshøjskolerne Bygningskonstruktør, webudvikler, socialrådgiver, lærer, fysioterapeut, pædagog, sygeplejerske, radiograf, bioanalytiker, ergoterapeuter m.fl.

Universiteterne
Humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige studier.

 

Men du skal selvfølgelig helst gøre dig nogle overvejelser før du starter på HF:


Hvad er dine interesser …? Hvad drømmer du om at komme til at arbejde med i fremtiden ..?

Hvilke tilvalgsfag og fagpakker skal du vælge for at få adgang til dine drømmeuddannelse ..?

Find inspiration til dine drømme på Uddannelsesguiden og se adgangskravene til de videregående uddannelser.

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a