Brobygning for 9. og 10. klasser

Brobygning

Et brobygningsforløb er en mulighed for at være elev på Odsherreds Gymnasium i en uge.

Brobygningsforløb henvender sig til 10. klasses elever samt til 9. klasses elever, som gerne vil have en gymnasial ungdomsuddannelse, men ikke er erklærede uddannelsesparate i slutningen af 8. klasse.

Formålet med brobygning er at give dig et indblik i, hvordan det er at gå på gymnasiet. Du får et indblik i undervisningen, niveauet og det sociale liv på skolen. Det skal hjælpe med at afklare, om det er en ungdomsuddannelse for dig.

Indhold

Du vil blive undervist af gymnasiets lærere i udvalgte fag.

Du vil få mulighed for at følge undervisning i gymnasieklasser på forskelligt niveau og efter eget valg.

Du vil møde gymnasielever, som fortæller om, hvordan det er at være elev på Odsherreds Gymnasium.

Du vil få en grundig orientering om gymnasiets struktur, krav og muligheder af en studievejleder.

Arbejdsformer

Du vil møde forskellige arbejdsformer: Klasseundervisning, gruppearbejde, forsøg og kreative arbejdsformer.

Praktiske oplysninger

Du skal møde 8.10 i skolens forhal, hvor brobygningsholdet bliver hentet af en lærer.

Du vil som hovedregel have 5 lektioner om dagen, så sidste time slutter 13.40.

Det er en god ide at medbringe papir, skriveredskaber og en taske.

Odsherreds Gymnasium har en kantine, hvor du kan købe frokost.

Skema for de dage du skal på introduktionsforløb kan du finde her på skolens hjemmeside under fanen: Brobygning og Introduktionsforløb.

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål om brobygning, er du velkommen til at skrive til Signe Corfitz på

sc@odsherreds-gym.dk

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a