Intro for 8. klasser

Introduktionsforløb for 8. klasser

Introduktionsforløb er for elever i 8. klasse. De næste introduktionsforløb ligger i ugerne 9-17 i 2020.

På introduktionsforløb får du mulighed for at prøve at være elev på Odsherreds Gymnasium i 1 dag.

Du får et indblik i undervisningen, niveauet og det sociale liv på skolen. Det skal hjælpe med at afklare, om en gymnasieforberedende 10. klasse og/eller en gymnasial ungdomsuddannelse. D.v.s.  STX og HF, er noget for dig.

Brobygningsforløb henvender sig til 10. klasses elever samt til 9. klasses elever, som gerne vil have

 

Indhold

Ca. 14 dage før kan du se programmet for dagen via dette link.

Arbejdsformer

Du vil møde forskellige arbejdsformer: Klasseundervisning, gruppearbejde, forsøg og kreative arbejdsformer.

Praktiske oplysninger

Du skal møde 8.10 i skolens forhal, hvor holdet bliver hentet af en lærer.

Du vil som hovedregel have 6 lektioner om dagen, så sidste time slutter senest 14.45.

Du skal medbringe papir, skriveredskaber og en taske.

Odsherreds Gymnasium har en kantine, hvor du kan købe frokost.

Skema for de dage, du skal på introduktionsforløb, kan du finde ved at klikke på linket her: Skema for Brobygning og introforløb.

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål om introduktionsforløbet, er du velkommen til at skrive til Signe Corfitz på

sc@odsherreds-gym.dk

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a