Intro for 8. klasser

Introduktionsforløb for 8. klasser

Introduktionsforløb er for elever i 8. klasse. De næste introduktionsforløb ligger i ugerne 9-17 i 2020.

I introduktionsforløbet får du mulighed for at prøve at være elev på Odsherreds Gymnasium i 1 dag.

I løbet af dagen vil du få information om de 4 uddannelser, som du kan tage på Odsherreds Gymnasium:

 • 10. klasse (1 år)
 • HF (Højere forberedelseseksamen – 2 år)
 • HHX (Højere handelseksamen – 3 år)
 • STX (Studentereksamen – 3 år)

Du vil få undervisning i forskellige fag og få indblik i det faglige niveau og det sociale liv på skolen.

Dit besøg skal hjælpe med at afklare, om en gymnasieforberedende 10. klasse og/eller en gymnasial ungdomsuddannelse – d.v.s.  STX, HHX og HF er noget for dig.

Praktiske oplysninger

Du skal møde 8.10 i skolens forhal, hvor klassen bliver hentet.

I får et skema for dagen udleveret, når I kommer.

Du vil som hovedregel have 5 lektioner om dagen, så sidste time slutter senest 13.40.

Medbring penalhus.

Odsherreds Gymnasium har en kantine, hvor du kan købe frokost. Du kan også medbringe egen mad.

 

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål om introduktionsforløbet, er du velkommen til at skrive til Signe Corfitz på

sc@odsherreds-gym.dk

 • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

  Albert Einstein

 • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

  Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

 • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

 • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

  – Klara, 1a