Intro for 8. klasser

Introduktionsforløb for 8. klasser

Introduktionsforløb er for elever i 8. klasse. De næste introduktionsforløb ligger i ugerne 9-17 i 2020.

I introduktionsforløbet får du mulighed for at prøve at være elev på Odsherreds Gymnasium i 1 dag.

I løbet af dagen vil du få information om de 4 uddannelser, som du kan tage på Odsherreds Gymnasium:

  • 10. klasse (1 år)
  • HF (Højere forberedelseseksamen – 2 år)
  • HHX (Højere handelseksamen – 3 år)
  • STX (Studentereksamen – 3 år)

Du vil få undervisning i forskellige fag og få indblik i det faglige niveau og det sociale liv på skolen.

Dit besøg skal hjælpe med at afklare, om en gymnasieforberedende 10. klasse og/eller en gymnasial ungdomsuddannelse – d.v.s.  STX, HHX og HF er noget for dig.

Praktiske oplysninger

Du skal møde 8.10 i skolens forhal, hvor klassen bliver hentet.

I får et skema for dagen udleveret, når I kommer.

Du vil som hovedregel have 5 lektioner om dagen, så sidste time slutter senest 13.40.

Medbring penalhus.

Odsherreds Gymnasium har en kantine, hvor du kan købe frokost. Du kan også medbringe egen mad.

 

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål om introduktionsforløbet, er du velkommen til at skrive til Signe Corfitz på

sc@odsherreds-gym.dk