Optagelsesprøve

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven er en elektronisk test, der er lavet af Undervisningsministeriet. Du skal derfor medbringe en computer til prøven. Prøverne foregår stille og roligt, så du skal ikke gå og blive alt for nervøs. Du skal prøves i matematik/fysik, engelsk og dansk på et niveau der svarer til folkeskolens afgangsprøve. Du skal også have en samtale med en studievejleder. Et par dage efter prøven får du besked om resultatet.

Optagelsesprøven afvikles på Odsherreds Gymnasium

                                   29. april 2020

                                   12. juni 2020

                                   29. juni 2020

Du vil modtage en personlig indkaldelse i god tid inden prøven.

For yderligere information se

https://www.retsinformation.dk

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a