Skema for Brobygning og introforløb

Her ser du dit skema for uge 41 mandag/tirsdag

Her ser du dit skema for uge 41 onsdag/torsdag

Her ser du dit skema for uge 43

Her ser du dit skema for uge 44

Her ser du dit skema for uge 46 mandag/tirsdag

Her ser du dit skema for uge 46 onsdag til fredag

Her ser du dit skema for uge 47 mandag/tirsdag

Her ser du dit skema for uge 47 onsdag til fredag

Her ser du dit skema for uge 48 mandag/tirsdag

Her ser du dit skema for uge 48 onsdag til fredag

Her ser du dit skema for uge 9 tirsdag

Her ser du dit skema for uge 11 tirsdag

Her ser du dit skema for uge 13 mandag

Her ser du dit skema for uge 13 tirsdag

Her ser du dit skema for uge 14 onsdag

Her ser du dit skema for uge 14 torsdag

Her ser du dit skema for uge 16 fredag

Her ser du dit skema for uge 17 tirsdag

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a