Tilmeldings-vejledning

Tilmelding til STX og HF  Fra 9. eller 10. klasse

Hvis du er interesseret i at blive elev på Odsherreds Gymnasium, skal du søge optagelse via din skole og din uddannelsesvejleder. Ansøgningsfristen er altid den 1. marts.

Optagelsen sker elektronisk via optagelse.dk, og dine forældre skal skrive under med digital signatur eller NemId. Vil du vide mere om optagelsesproceduren, skal du kontakte din uddannelsesvejleder.

Personoplysninger Orientering

Film om ansøgning til ungdomsuddannelse

Vejledning for elever i 9. og 10. klasse

Vejledning til forældre til unge under 18 år

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a