IT-rygsæk

Er du ordblind?

Så kan du få en IT-rygsæk, når du begynder på dit studie i 1.g på Odsherreds Gymnasium. Den er til hjælp til, at du kan gennemføre din gymnasieuddannelse.

En IT-rygsæk består af:

 • en bærbar computer med et ordforslagsprogram, der kan støtte dig i din skrivning,
 • en talesyntese, der kan støtte dig i din læsning,
 • et OCR-program, der kan genkende ord i scannede tekster og,
 • en scannepen, der kan bruges til oplæsning af enkeltord.

Du skal tale med din studievejleder om muligheden for at få en IT-rygsæk stillet til rådighed.

Hvis du kommer fra en efterskole og allerede har en IT-rygsæk, kan du få lov til at tage den med dig, når du begynder på gymnasiet.

 • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

  Albert Einstein

 • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

  Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

 • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

 • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

  – Klara, 1a