IT-rygsæk

Er du ordblind?

Så kan du få en IT-rygsæk, når du begynder på dit studie i 1.g på Odsherreds Gymnasium. Den er til hjælp til, at du kan gennemføre din gymnasieuddannelse.

En IT-rygsæk består af:

  • en bærbar computer med et ordforslagsprogram, der kan støtte dig i din skrivning,
  • en talesyntese, der kan støtte dig i din læsning,
  • et OCR-program, der kan genkende ord i scannede tekster og,
  • en scannepen, der kan bruges til oplæsning af enkeltord.

Du skal tale med din studievejleder om muligheden for at få en IT-rygsæk stillet til rådighed.

Hvis du kommer fra en efterskole og allerede har en IT-rygsæk, kan du få lov til at tage den med dig, når du begynder på gymnasiet.