Social pædagogisk støtte

Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte, der kan afhjælpe dine behov.

For at optimere iværksættelsen af støtten er det vigtigt, at vi får besked så hurtigt som muligt, efter du er startet hos os. Gerne på ansøgningstidspunktet til gymnasiet.

Udredningen er individuel og kræver dokumentation. Også for tidligere bevilling.

Har du fx en IT-rygsæk i folkeskolen, kan du desværre ikke tage den med dig, hvorfor vi skal søge en ny på dine vegne. Kommer du derimod fra en efterskole, kan du sagtens tage din IT-rygsæk med til os, da det kun kræver en administrativ flytning.

Du kan læse mere om dine muligheder her.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a