Dine første uger

Når du er optaget som elev på OG, vil du på din første dag blive præsenteret for vores introforløb, din nye klasse og skolen. Du kommer i en makkerskabsgruppe, og du skal de første par uger deltage i en række forskellige aktiviteter, som alle har til formål, at du skal komme godt i gang med din ungdomsuddannelse på Odsherreds Gymnasium.

Nogle af de aktiviteter, som indgår i introforløbet er:

-Forskellige ryste-sammen lege

-Kreativ dag med musik/billedkunst eller mediefag

-Hyggeaften med spisning og konkurrencer

-Alternativ Idrætsdag

-Introduktion til Lectio og IT-programmer

-Introfest for alle skolens elever

 

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a