Forældremøde i 1.g

I starten af skoleåret indkalder vi forældre og elever  i 1.g til møde.

Først mødes alle i kantinen, hvor der vil være orientering om forskellige praktiske forhold her på skolen. Lidt underholdning vil der også blive budt på.

Programmet i store træk:

Musikindslag ved 1.g musikholdet

Oplæg ved Rektor

Medieholdet fremviser nogle af deres første små produktioner

Oplæg ved Rektor (fortsat)

Møde i klasselokaler – lærerteam, forældre og elever.

I løbet af aftenen vil der være mulighed for at tale med en  vejleder fra Studievalg Sjælland.

 

Der vil blive serveret kaffe/the under møderne og der vil være mulighed for at købe vand/sodavand.

Der bliver mulighed for at tale om relevante emner som f.eks.:

1. Overgangen fra folkeskole til gymnasium

2. Valg af studieretning

3. Arbejdsbyrden i gymnasiet

4. Karakterer

5. Forsømmelser fra undervisningen

6. Manglende aflevering / skriveværksted

7. Studierejser

8. Alkoholpolitik i forbindelse med fester.