Forældremøde i 1.g

I starten af skoleåret indkalder vi forældre og elever  i 1.g til møde.

Først mødes alle i kantinen, hvor der vil være orientering om forskellige praktiske forhold her på skolen. Lidt underholdning vil der også blive budt på.

Programmet i store træk:

Musikindslag ved 1.g musikholdet

Oplæg ved Rektor

Medieholdet fremviser nogle af deres første små produktioner

Oplæg ved Rektor (fortsat)

Møde i klasselokaler – lærerteam, forældre og elever.

I løbet af aftenen vil der være mulighed for at tale med en  vejleder fra Studievalg Sjælland.

 

Der vil blive serveret kaffe/the under møderne og der vil være mulighed for at købe vand/sodavand.

Der bliver mulighed for at tale om relevante emner som f.eks.:

1. Overgangen fra folkeskole til gymnasium

2. Valg af studieretning

3. Arbejdsbyrden i gymnasiet

4. Karakterer

5. Forsømmelser fra undervisningen

6. Manglende aflevering / skriveværksted

7. Studierejser

8. Alkoholpolitik i forbindelse med fester.

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a