Skolestart

Første skoledag for nye elever – 1. HF, 1.g og Gym10 – er onsdag den 8. august. Dagen starter kl. 9.00, og du bliver mødt af tutorer (2.g-elever), som tager imod og fortæller hvor du skal være.

I grundforløbet som varer til 2. november er klasserne dannet på basis af elevernes valg af kreative fag – d.v.s. musik, mediefag og billedkunst.

De endelige studieretningsklasser begynder mandag den 5. november.

Du kan fra begyndelsen af juli se din klasse og dit skema i Lectio. Husk at vælge det rigtige skoleår.

 

Gå ind i Lectio Hovedmenu vælg Elev og klik på dit navn.

Du kan også gå direkte til klassen.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a