Om STX

STX-gymnasiet er en studieforberedende uddannelse, som giver dig mulighed for at læse videre på både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Du skal være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser har særlige adgangskrav for eksempel med hensyn til niveauet i bestemte fag. Så hvis du sigter mod en bestemt uddannelse, skal du sørge for at din studentereksamen opfylder disse krav. Adgangskravene kan du finde på www.ug.dk.

Gymnasiet er også en almendannende uddannelse, der skal medvirke til, at du kan fungere i et demokratisk samfund, der hele tiden forandrer sig. Det er karakteristisk for gymnasiet, at det tilbyder både faglig fordybelse med de høje undervisningsniveauer og faglig bredde gennem den store vifte af fag, der indgår i uddannelsen. Hertil kommer, at gymnasiet også indeholder et samarbejde mellem de forskellige fag i mange forskellige sammenhænge.

Inden du begynder på gymnasiet

Når du tilmelder dig gymnasiet, skal du foretage to valg:

1.       Valg af 2. fremmedsprog

Enten et fortsættersprog på B-niveau: Tysk eller fransk

Eller et begyndersprog på A-niveau: Spansk eller fransk

2.       Valg af kunstnerisk fag

Musik, billedkunst eller mediefag

I løbet af de første 10 uger på skolen skal du også vælge den studieretning, der passer dig bedst. Du kan sammen sætte din egen STX-uddannelse ved at gennemgå alle valg i studieretningsvælgeren.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til studievejlederne på Odsherreds Gymnasium på 59 96 20 25 eller 59 96 20 26. Du kan se deres træffetider på skolens hjemmeside. Tjek her.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a