Studieretninger

På Odsherreds Gymnasium kan du vælge mellem disse studieretninger:

 

Naturvidenskab Links til Studieretninger
Matematik(A) Fysik(B) Kemi(B) matematik_fysik_kemi
Matematik(A) Fysik(B) Kemi(A) matematik_fysik_kemi
Matematik(A) Fysik(A) Kemi(B) matematik_fysik_kemi
Matematik(A) Bioteknologi(A) Fysik(B) matematik_biotek_fysik
Biologi(A) Kemi(B) biologi_kemi
Samfundsvidenskab  
Samfundsfag(A) Matematik(A) samfund_matematik
Samfundsfag(A) Engelsk(A) samfund_engelsk
Sprog  
Engelsk(A) Spansk beg.(A) Latin(C) engelsk_spansk_latin
Engelsk(A) Tysk fort.(A) Samfundsfag(B) engelsk_tysk_samfund
Engelsk(A) Fransk fort.(A) Samfundsfag(B) engelsk-_fransk_samfund
Engelsk(A) Fransk beg.(A) Samfundsfag(B) engelsk-_fransk_samfund
Kunst  
Musik(A) Engelsk(A) musik_engelsk
Musik(A) Matematik(A) musik_matematik
  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a