Find det her...
Mini Triathlon
30 aug 2017

De 3 friske Idr B-elever: Mathias, Oliver og Sebastian, der deltog i Kalundborg MiniTri d. 27.aug. fik sat talentet på prøve og nyttige erfaringer med hjem. På trods af forsinket ankomst, lånecykel, punkteret cykel, styrt ved målområdet og fejlløb på ruten kom alle i mål i flotte tider. Mathias og Sebastian leverede desuden et spændende opløb på de sidste 100m til publikums store begejstring.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a