Find det her...
Mogens Dalsgaard ved flygelet
08 apr 2015

Med værker af Grieg, Beethoven, Chopin og Albinoni fastholdt pianisten Mogens Dalsgaard elevernes opmærksomhed i et næsten to timers fællesarrangement i kantinen. Fremragende klaverspil og spændende kommentarer til musikken. Til slut byggede Dalsgaard bro til de unges foretrukne rytmiske musik ved at causere lidt over George Gershwins Rhapsody In Blue for derefter at give hele nummeret med bravour.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a