Ferieplan

2018-2019

Første skoledag, Gym10, 1. HF og 1.g: Onsdag d. 8. august 2018

Første skoledag, 2. og 3. g: Torsdag d. 9. august 2018

Efterårsferie: d. 13. til 21. oktober  2018

Juleferie: d. 22. december 2018 til d. 2. januar 2019

Vinterferie: d. 9. til 17. februar 2019

Påskeferie: d. 13. april til 22. april 2019

Store Bededag: d. 17. maj 2019

Kr. Himmelfartsdag: d. 30. maj. 2019

2. Pinsedag: d. 10. juni 2019

Sommerferiens første dag: lørdag d. 29. juni 2019

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a