Ferieplan

2020-2021

Første skoledag, Gym10, 1. HF og 1.g STX og HHX: Mandag d. 10. august 2020

Første skoledag, 2.G, 3.G og 2. HF: Tirsdag d. 11. august 2020

Efterårsferie: d. 10. til 18. oktober  2020

Juleferie: d. 23. december 2019 til d. 3. januar 2021

Vinterferie: d. 13. til 21. februar 2021

Påskeferie: d. 27. marts til 5. april 2021

Store Bededag: d. 30. april 2021

Kr. Himmelfartsdag: d. 13. maj til 16. maj 2021

2. Pinsedag: d. 24. maj 2021

Dimission: d. 25. juni 2021

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a