Faglige begivenheder

Første skoledag for 1.g er tirsdag d. 8. august 2018

Første skoledag for 2.- og 3.g er onsdag d. 9. august 2018

Studieretningspræsentation for 1.g er i uge 39 – september 2018

Informationsmøde for 1.g-klasserne og deres forældre om studieretninger  er onsdag d. 2. oktober 2018

Operation Dagsværk foregår onsdag den 7. november 2018

Forældremøde for 1.g-klasserne  er tirsdag d. 20. november 2018

Det rullende Universitet besøger os tirsdag d. 23. november 2018

Første terminsprøve, som gælder studieretningsfag og valgfag på A-niveau, foregår i uge 49, december 2018

Terminsprøver foregår  i uge 6, i februar 2019

Netprøve, generalprøve for digital skriftlig eksamen, er torsdag d. 7. marts 2019

Forskningens døgn finder sted i uge 17 i april 2019

Eksamen, skoleåret 2018-2019 afholdes i perioden 20. maj – 26. juni 2019

Dimission foregår fredag den 28. juni 2019

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a