Faglige begivenheder

Første skoledag for 1.g er tirsdag den 8. august 2017

Første skoledag for 2.- og 3.g er onsdag den 9. august 2017

Studieretningspræsentation for 1.g i uge 38 og 39 – september 2017

Forældremøde for 1.g-klasserne er onsdag den 4. oktober 2017

Det rullende Universitet besøger os tirsdag den 28. november 2017

Operation Dagsværk foregår onsdag den 8. november 2017

Terminsprøver foregår hvert år i uge 6.

Forskningens døgn finder sted i uge 17 i april 2018

Eksamen, skoleåret 2017-2018 afholdes i perioden 23. maj – 27. juni 2018

Dimission foregår fredag den 29. juni 2018

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a