Faglige begivenheder

Første skoledag for 1.g, 1.hf og Gym10 er mandag d. 12. august 2019

Første skoledag for 2.- og 3.g er tirsdag d. 13. august 2019

Studieretningspræsentation for 1.g er i uge 39 – september 2019

Informationsmøde for 1.g-klasserne og deres forældre om studieretninger  er tirsdag d. 12. oktober 2019

Operation Dagsværk foregår onsdag den 6. november 2019

Forældremøde for 1.g og 1.hf klasserne  er onsdag d. 13 november 2019

Første terminsprøve, som gælder studieretningsfag og valgfag på A-niveau, foregår i uge 51, december 2019

Terminsprøver foregår  i uge 6, i februar 2020

Det rullende Universitet besøger os tirsdag d. 10. marts 2020

Forskningens døgn finder sted i uge 17 i april 2020

Eksamen, skoleåret 2019-2020 afholdes i perioden 18. maj – 25. juni 2020

HF-eksamen afholdes desuden i uge 51, 2019 og uge 2, 2020

Dimission foregår fredag den 26. juni 2020

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a