Faglige begivenheder

Første skoledag for 1.g, 1.hf og Gym10 er mandag d. 10. august 2020

Første skoledag for 2.- og 3.g er tirsdag d. 11. august 2020

Studieretningspræsentation for 1.g er i uge 39 – september 2020

Informationsmøde for 1.g-klasserne og deres forældre om studieretninger  er tirsdag d. 29. september 2020

Operation Dagsværk foregår onsdag den 11. november 2020

Forældremøde for 1.g og 1.hf klasserne  er onsdag d. 10. november 2020

Terminsprøver foregår  i uge 6, i februar 2021

Eksamen, skoleåret 2020-2021 afholdes i perioden 19. maj – 23. juni 2021

HF-eksamen afholdes desuden i uge 51, 2020 og uge 2, 2021

Dimission foregår fredag den 25. juni 2021

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a