Sociale arrangementer

Introfest er fredag d. 24. august 2018

Fredagscafé (forberedelse af Operation Dagsværk) er  d. 12. oktober 2018

Studieretningsfest  er fredag d. 2. november 2018

Litteraturfestival er mandag d. 5. november 2018

Lanciersfest er fredag d. 7. december 2018

Juleafslutning er fredag d. 21. december 2018

Karnevalsfest fredag d. 22. februar 2019

Musical onsdag d. 13., torsdag d. 14. og fredag d. 15. marts 2019

Forældre – elevfest foregår fredag d. 26. april 2019

Forårskoncert-Mediefag og Billedkunstudstilling foregår sammen med Forældre-elevfesten.

Filmfestival onsdag den. 3. maj 2019

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a