Sociale arrangementer

Introfest er fredag den 25. august 2017

Fredagscafé er  den 6. oktober 2017

Studieretningsfest  er fredag den 3. november 2017

Lanciersfest er fredag den 1. december 2017

Juleafslutning er onsdag den 20. december 2017

Karnevalsfest fredag den 23. februar 2018

Café-aften onsdag den 14., torsdag den 15. og fredag den 16. marts 2018

Forældre – elevfest foregår fredag den 20. april 2018

Forårskoncert-Mediefag og Billedkunstudstilling foregår sammen med Forældre-elevfesten.

Filmfestival onsdag den. 2. maj 2018

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a