Læsevejleder

Læse- og skrivevejlederen støtter elever, der har problemer i forbindelse med læsning og skrivning.

I begyndelsen af 1.g/1.hf bliver alle nye elever screenet for at teste deres læse- og stavefærdigheder. Vi tester din evne til at stave korrekt, din læsehastighed og din evne til at forstå det, du har læst. På baggrund af screeningen vurderer vi, om du har behov for ekstra træning.

Støtte til ordblinde:
Hvis du er  testet for ordblindhed i folkeskolen, er det en god ide, at du så tidligt som muligt kontakter læsevejlederen, så vi kan sørge for, at dine støtteprogrammer er klar så hurtigt som muligt, efter du er startet.
Hvis du ikke er testet, og hvis screeningen viser tegn på, at du kunne være ordblind, kan læsevejlederen teste dig med den nationale ordblindetest.

Ordblinde har mulighed for følgende støtte:
IT-rygsæk eller programpakke til din computer, som kan hjælpe med stavning og oplæsning
Hjælp til installation af programmer og instruktion i brugen af dem
Adgang til NOTA’s digitale bibliotek
Rammebevilling til bestilling af bøger hos NOTA
Forlænget tid til eksamen
Studiestøttetimer med læsevejlederen hvor der er mulighed for at arbejde med strategier til at læse lektier eller arbejde med at få overblik og strukturere skriftlige opgaver (herunder også store opgaver som  DHO, SRO, SSO og SRP)