Læsetest

Det er vigtigt for dig at kunne følge med i de forskellige fag. Derfor tester vi dig i 1.g, så vi kan se, hvor hurtigt du læser, og hvor godt du forstår, det du læser.

Hvis du ikke læser så hurtigt, tilbyder vi dig et kursus på ti timer, der hjælper dig til at blive bedre.

Er du ordblind, eller har du mistanke, om du er ordblind, skal du tale med din studievejleder. Han eller hun tester dig, for at finde ud af hvordan vi bedst kan støtte dig.

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a