Psykolog

Føler du det er svært at gå på gymnasium? Tænker du på at holde op med at gå på Odsherreds Gymnasium?

Genkender du en eller flere af følgende:
 • Du har svært ved at følge med i undervisningen, fx fordi du bliver moppet eller har svært ved at overskue de mange lektier.
 • Du føler dig anderledes end de andre på OG.
 • Du mangler selvtillid.
 • Du har et lavt selvværd.
 • Du har det ikke godt, men kan ikke rigtig sætte en finger på hvorfor.
 • Du oplever, at den måde du plejer at reagerer eller arbejde på ikke er tilstrækkelig.
 • Du føler dig ude af balance.
 • Du tumler med svære tanker og bekymringer.

Så skal du kontakte din studievejleder, der vil henvise dig til skolens psykolog, der vil kontakte dig via sms i løbet af to-tre uger.

Formålet er at hjælpe dig, så du kan gennemføre din uddannelse.

Et samtaleforløb med psykologen vil oftest tage fire-fem gange. De er fortrolige og foregår i et mødelokale på OG.

Hvis psykologen synes, du har brug for mere støtte og et egentligt behandlingsforløb, sørger denne for videre henvisning.

Odsherreds Gymnasium samarbejder med Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland (UPCN)

Kan du ikke vente til OGs psykolog kontakter dig, kan du ringe til UPCNs hotline på telefon 7236 8150.

Den er åben alle hverdage mellem kl. 11.30-12.30.

Eller du kan skrive til UPCNs hotmail upcn@holb.dk, der bliver tjekket dagligt.

Vil du vide mere om UPCN og psykologerne? Klik her 

 

 • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

  Albert Einstein

 • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

  Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

 • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

 • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

  – Klara, 1a