Studievalg Sjælland

Hvad så … ?

Er du i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet?

Har du spørgsmål om jobmuligheder?

Har du spørgsmål til valg af videregående uddannelse?

Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse?

Så tal med Studievalg Sjælland!

Jeg hedder Carsten Nielsen, og jeg er din vejleder fra Studievalg Sjælland.  Jeg besøger alle klasser på skolen flere gange til kollektive vejledningsarrangementer. I min vejledning hjælper jeg dig med at igangsætte en proces, der sætter dig i stand til at træffe uddannelsesvalg. Derudover informerer jeg om ansøgning og optagelse på de videregående uddannelser.

Du kan også booke tid hos mig til en individuel vejledningssamtale. Klik her.

På siden kan du se, hvornår jeg er på skolen næste gang.

Du kan kontakte mig på mail, SMS eller telefon.

can@studievalg.dk

Mobil 22696824

Studievalg Sjælland er et regionalt vejledningscenter under Uddannelsesministeriet, som vejleder om videregående uddannelse og erhverv. Vejledningen er institutionsuafhængig og gratis.

studievalg Carsten

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a