SU-regler og ansøgning

Når du fylder 18 år er du berettiget til SU

SU kan søges

Kvartalet efter du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 i april, kan du få SU fra den 1. juli. Dog kan du tidligst søge 1 måned før, første udbetaling, dvs. 1. juni, i dette tilfælde.
Du kan få SU så længe du er studieaktiv på en ungdomsuddannelse. SU er forudbetalt.
Du skal have NemId – og en NemKonto.

Link til minSU, hvor du kan finde yderligere oplysninger, herunder satser, hvordan du søger og lignende. Tjek her.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a