UU-vejledning

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)

UU vejleder unge mellem 15-25 år om deres valg af ungdomsuddannelse. Du kan derfor altid kontakte UU og tage en snak med dem, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har valgt/går på den rigtige ungdomsuddannelse.

Er du i fare for at falde fra din uddannelse eller er du stoppet på Odsherreds Gymnasium, så vil du blive kontaktet af din UU-vejleder. I samarbejde skal I så finde ud af, om du skal starte på en anden uddannelse, eller om du eventuelt skal finde et job.

Du kan kontakte UU-vejledningen på telefon 72368156 og aftale en tid og et mødested med din UU-vejleder. Du kan også undersøge andre muligheder for vejledning ved at kigge nærmere på deres hjemmeside www.uu-nordvest.dk

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a