Frivillig undervisning

Der er mulighed for at deltage i frivillig undervisning forskellige eftermiddage. Skolen udbyder typisk forskellige former for idræt, billedkunst og musik. I forbindelse med opførelse af musical udbydes drama. Men der kan også komme andre tilbud op i løbet af året, så hold øje med beskeder på lectio.